Marianne Nevens werkt aan de energietransitie

Ik heb ervaring met aardgasvrije wijken,
energiebesparing en transitievisies warmte

Marianne Nevens maakt de stad

Ik ben thuis in de stad. Ik ken de opgaven, de partijen en hun processen

Marianne Nevens zorgt voor samenwerking

Geef mij een complexe omgeving met veel partijen en
ik maak het verschil

Samenwerken

Geef mij een complexe omgeving met veel partijen en ik maak het verschil. Ik organiseer dat mensen aan tafel komen, elkaar inspireren, concrete doelen stellen en samen resultaten boeken.

De Stad

Ik ben thuis in de stad. Ik werk voor en met gemeenten, bewoners, woningcorporaties, provincies en marktpartijen. Ik ken die partijen, hun opgaven en processen.

Energietransitie

Ik werk aan aardgasvrije wijken, energiebesparingsprogramma’s, transitievisies warmte, regionale en lokale energiestrategieën. Ik heb ervaring als programmamanager, adviseur, projectleider en omgevingsmanager.

Wat ik doe

Ik draag actief bij aan de energietransitie. Ik ben een resultaatgerichte verbinder. Ik organiseer dat partijen aan tafel komen, elkaar inspireren en samen duurzame resultaten boeken. Mijn stijl is betrokken, enthousiasmerend en ruimte gevend.

Op dit moment ben ik projectleider Aanpak energiearmoede én omgevingsmanager Warmtenet Gildenwijk voor de gemeente Gorinchem.
Ik werk nauw samen met woningcorporatie Poort6, de energiecoaches van Het Nieuwe Wonen, de gemeentelijke Klussendienst en medewerkers van de gemeente uit het sociale domein. We bieden inwoners met een laag inkomen energiebesparende producten, een gesprek met een energiecoach en hulp van de klussendienst aan. We zoeken deze mensen actief op, door met een mobiel informatiecentrum de wijken in te gaan.
Warmtebedrijf HVC realiseert in de Gorinchemse Gildenwijk een warmtenet met aquathermie als bron. Als omgevingsmanager betrek ik bewoners, VvE’s en diverse afdelingen van de gemeente Gorinchem bij de overgang naar duurzame warmte in de Gildenwijk.

De afgelopen jaren werkte ik als adviseur energietransitie voor de samenwerkende gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. Ik droef bij aan de Regionale Energiestrategie, de drie lokale energiestrategieën en transitievisies warmte en het uitvoeringsprogramma energietransitie. Ik droeg als omgevingsmanager bij aan het aardgasvrij maken van de Utrechtse wijk Overvecht-Noord; een van de eerste zevenentwintig proeftuinen aardgasvrije wijken. In nauwe samenwerking met alle betrokken partijen voerde ik het transitieplan uit richting een wijkuitvoeringsplan. Daarnaast zorgde ik als kwartiermaker van de Tafel VvE’s van het Gelders Energie Akkoord, dat VvE’s hun panden naar Nul op de Meter konden brengen. En ik was projectleider van een energiebesparingsproject voor huiseigenaren in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Op deze website vind je mijn recente projecten en mijn blog ‘Verkenningstocht aardgasloos wonen’, over de tocht die ik met een aantal wijkgenoten maakte.

Scroll naar boven