Warmtenet Gildenwijk

Warmtebedrijf HVC realiseert in de Gorinchemse Gildenwijk een warmtenet met aquathermie als bron. Het plan is om in de periode tot en met 2025 stapsgewijs zo’n 1.000 huurwoningen van woningcorporatie Poort6, het kantoor van Poort6 en het stadhuis aan te sluiten. Het doel is dat daarna ook individuele huiseigenaren en VvE’s volgen. Van februari tot en met december 2022 was ik werkzaam als Omgevings- en participatiemanager Warmtenet Gildenwijk voor de gemeente Gorinchem. Ik betrok particuliere huiseigenaren, VvE’s, diverse afdelingen van de gemeente Gorinchem en andere stakeholders bij de overgang naar duurzame warmte in de Gildenwijk.

Mijn belangrijkste werkzaamheden waren:

  • Huiseigenaren informeren over het aardgasvrij maken van hun woningen en energiebesparende maatregelen die zij op korte termijn kunnen nemen.
  • VvE’s in de Gildenwijk ondersteunen, zodat zij kunnen beslissen hoe aardgasvrij te worden én welke stappen komende jaren te zetten.
  • Beantwoorden van vragen van wijkbewoners over het warmtenet Gildenwijk.
  • Coördineren van de voorbereidingen in aanloop naar de uitvoering de eerste fase van het warmtenet in de Gildenwijk.
  • Verzorgen van wijkactiviteiten voor en communicatie richting bewoners van de Gildenwijk.

Scroll naar boven