Kwartiermaker tafel VvE’s Gelders Energie Akkoord

In 2050 is de provincie Gelderland energieneutraal. Met het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord (GEA) hebben ruim 100 partijen hun handtekening onder die ambitie gezet. Een van de stappen in die richting is om 100.000 woningen te verduurzamen voor 2020. VvE’s met complexen van tenminste 15 wooneenheden zijn als specifieke doelgroep benoemd. De tafel VvE’s richt zich op deze doelgroep. Deelnemers aan deze tafel zijn de provincie Gelderland, de gemeenten Apeldoorn, Arnhem, Ede, Nijmegen en Wageningen, VvE-beheerder Bakker Vastgoedbeheer, Energiesprong en VvE’s met Energie. Als kwartiermaker heb ik de tafel ingericht en een uitvoeringsplan opgesteld. Op dit moment bewaak ik dat het uitvoeringsplan gerealiseerd wordt.

Komende vier jaar helpt de tafel VvE’s vijfenveertig Gelderse VvE’s om hun panden naar Nul op de Meter te brengen. Nog eens zestig Gelderse VvE’s krijgen een Nul op de Meter advies, zodat zij die ambitie op langere termijn kunnen bereiken. Daarnaast is er een loket ingericht, waar alle Gelderse VvE’s terecht kunnen met allerlei vragen en in het bijzonder die over energie besparen.

Scroll naar boven