Energetisch renoveren FoodValley

Van november 2014 tot en met december 2016 was ik programmamanager in de FoodValley. Ik hielp zeven gemeenten in de FoodValley de regionale markt voor energetisch renoveren van particuliere woningen te verbeteren. We ondersteunden groepen huiseigenaren een goede vraag te formuleren en die aan bouwpartijen te presenteren. En we motiveerden bouwpartijen in de regio om voor deze vragen renovatieconcepten te ontwikkelen en aan te bieden. De regio heeft dankzij dit programma vier coalities met bouwpartijen, die energieneutraal aanbod voor huiseigenaren aanbieden. Daarnaast staat er regionaal energieloket, dat vraag en aanbod in iedere gemeente bij elkaar brengt. Met coalities, gemeenten en energieloket ontwikkelden we bovendien een wijkaanpak waarmee in 2017 en 2018 verder gegaan is.

Scroll naar boven