Warmtenet Gildenwijk

Warmtebedrijf HVC realiseert in de Gorinchemse Gildenwijk een warmtenet met aquathermie als bron. Het plan is om in de periode tot en met 2025 stapsgewijs zo’n 1.000 huurwoningen van woningcorporatie Poort6, het kantoor van Poort6 en het stadhuis aan te sluiten. Het doel is dat daarna ook individuele huiseigenaren en VvE’s volgen. Sinds februari 2022 ben ik werkzaam als Omgevings- en participatiemanager Warmtenet Gildenwijk voor de gemeente Gorinchem. Ik betrek particuliere huiseigenaren, VvE’s, diverse afdelingen van de gemeente Gorinchem en andere stakeholders bij de overgang naar duurzame warmte in de Gildenwijk.

Mijn belangrijkste werkzaamheden zijn:

  • Coördineren van de voorbereidingen in aanloop naar de uitvoering eerste fase warmtenet Gildenwijk intern en extern.
  • Verzorgen van wijkactiviteiten voor en communicatie richting bewoners van de Gildenwijk.
  • Opstellen van een aanpak voor de begeleiding van VvE’s in de Gildenwijk naar aardgasvrij.
  • Beantwoorden vragen van bewoners over het warmtenet Gildenwijk.

Scroll naar top