Senior projectleider inclusieve energietransitie

De provincie Utrecht wil dat zoveel mogelijk inwoners meedoen en meeprofiteren van de voordelen van energiebesparing en duurzame opwek van energie. Deze ambitie is door vertaald in een aanpak Inclusieve Energietransitie, die bestaat uit een kennis-, actie- en innovatielijn. Als senior projectleider draag ik hier actief aan bij door:

  • Nieuwe projecten te ontwikkelen met gemeenten, woningcorporaties, energiecoöperaties en bewonersinitiatieven om kwetsbare huishoudens bij de energietransitie te betrekken.
  • Lopende projecten te coördineren, zoals het beschikbaar stellen van isolatievouchers voor woningeigenaren met een laag inkomen.
  • Binnen de provincie Utrecht of elders ontwikkelde kennis over inclusieve energietransitie te delen met partners en collega’s.

Foto: Use at your Ease via Pixabay

Scroll naar boven